Kontakty

Názov materskej školy: Súkromná materská škola  Prvá SMŠ

Adresa materskej školy: Ul. Zvolenská č.32, 036 01  Martin

Zriaďovateľ:  Prvá SMŠ spol. s r.o., Ul. Zvolenská č.32, 036 01  Martin

Telefón: 043/4230428

E-mail školy: prvasms@gmail.com

Riaditeľka SMŠ:  Bibiana Olexová

Pedagogickí  zamestnanci:   Mgr. Gajdošová Lenka, Mgr. Nováková Elena, Mgr. Krčméryová Ingrid, Malinová Anna, Harmaniaková Bibiana,  Bc. Vidrová Martina, Bc. Zelienková Lucia

Prevádzkoví zamestnanci  SMŠ:  Krausová Jana, Tkáčová Viera

Ekonomický zamestnanec, vedúca ŠJ: Hrivnáková Jela

Zamestnanci školskej jedálne SMŠ: Skuhrová Alžbeta, Kosmeľová Viera

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679) vykonáva v našej Súkromnej materskej škole Prvá SMŠ zodpovedná osoba: p. JUDr. Katarína Drábová, e-mailový kontakt: judr.drabova@gmail.com, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracované v našej súkromnej materskej škole.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa