OZNAM

Oznamujem Vám  možnosť odhlasovania detí zo stravy  prostredníctvom

SMS správy na tel. číslo: 0948 289 870.

SMS odhlášky !!! píšte v tvare – Meno dieťaťa, dátum odhlásenia (od – do).

SMS odhlášky akceptujeme podľa Školského poriadku SMŠ – do 7,00 hodiny pracovného dňa.

Telefónne číslo na odhlasovanie zo stravy zostáva nezmenené – 043 4230 428.

riaditeľka SMŠ

Čo je potrebné pri príchode do materskej školy ?

Všetky deti :

  • podpísané  pyžamo
  • podpísané prezuvky
  • náhradné oblečenie (spodné prádlo,tričko…)
  • hrebeň ( dievčatá)
  • hygienické papierové vreckovky celý balík
  • vlhčený toaletný papier

( nie vlhčené utierky!!! )

  • v prípade potreby plienky

Novoprijaté deti :

  • Čestné vyhlásenie rodiča ( zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti a o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v materskej škole .   


Občianske združenie Jabĺčko

Občianske združenie Jabĺčko je zriadené pri našej súkromnej materskej škole. Prosíme rodičov a známych, aby nám prispeli 2% z daní za rok 2018 a tým nám finančne pomohli k zakúpeniu nových učebných pomôcok, hračiek a iných potrieb k výchovno – vzdelávacej činnosti.

IČO – 42215323

právna forma – občianske združenie

obchodné meno – Občianske združenie JABĹČKO

sídlo – Zvolenská 32, 03601 Martin

Za príspevky Vám ďakujeme